Е златни времиња беа некад, 
ко ќе купиш нешто се забораваш од носење.

                                                                       (Кликни за поголема слика)